Развој, а не штедња!

- Дугорочним, јефтиним кредитима развијаћемо мала и средња предузећа

- Држава ће помагати извозно оријентисане привредне субјекте

- Научно-истраживачки пројекти биће у служби развоја привреде

- Ускладићемо образовање са могућностима запошљавања

- Захтеваћемо формирање аграрног буџета

- Урадићемо све да зауставимо продају обрадиве земље странцима

- Тражићемо здравство доступно свима под истим условима

- Борићемо се за квалитетнији живот на селу

- Ствараћемо више посла у граду и селу и тако зауставити одлазак младих

- ХОЋЕМО 8 САТИ ЗА РАД, 8 САТИ ЗА СЕБЕ и 8 САТИ ЗА ОДМОР!